MATHER, Adriana.

Matar a November / Adriana Mather ; traducción de Patricia Mora. - 1ª ed. - Barcelona : RBA, 2019. - 461 p. ; 22 cm.

9788427218055

821.111(73)-31"19":087.5

Coa tecnoloxía Koha | Xercode ®